Produkter och tjänster

• Elinstallation

Vi utför installation & service av elanläggningar för byggnader och industrier . Vi levererar service och projekt efter kundens önskemål och behov, från projektering till färdig anläggning.

• Kyla

Vi utför de flesta förekommande arbeten inom kyla och värmepumpar. Så som periodisk läckagekontroll med registerföring, myndighetsrapportering, installationer och service.

• Styr- och reglerteknik

Vi levererar, programmerar och installerar styrsystem och reglerutrustning för alla förekommande lösningar. Vi arbetar för att du som kund ska vara nöjd och erhålla ett system där funktion, komfort och energi samarbetar på bästa sätt.

• Ventilation

Vi utför alla förekommande arbeten inom ventilationssystem såsom OVK, injustering/ luftmängdsmätning, provtryckning, montage och service.

• Energioptimering

Vi energioptimerar fastigheter och har lång erfarenhet av energibesparande åtgärder. Vi hjälper till att visa hur stor energiförbrukning fastigheten borde göra av med och hur mycket egentligt energispill det handlar om i dagsläget. På detta sätt kan man hitta energitjuvar som man annars inte tänker på; exempelvis dåliga cirkulationspumpar, luftläckage från ventilationen eller gammal styrutrustning som ger värme till ventilation eller radiatorkretsen även på sommaren. Om utrustningen jobbar ineffektivt blir kostnaderna onödigt höga. Förhållandevis enkla åtgärder sparar stora pengar över tid. Vi ansvarar för allt från beräkning till installation.

Vi kan också erbjuda konsulterande tjänster i form av beräkningar av hur mycket du tjänar på att exempelvis byta fönster eller tilläggsisolera vinden.

Q Teknik:

  • optimerar fastighetens drift och säkerställer att befintlig utrustning drivs optimalt
  • ser helheten i fastigheten och förstår vikten av att alla delar i anläggningen samarbetar
  • uppfyller myndighetskrav och besiktigar de anläggningar vi arbetat med
  • redovisar åtgärdernas effekt och gör uppföljningar
  • ökar möjligheten att miljöklassa fastigheten genom att minska energiförbrukningen och därmed ge lägre koldioxidutsläpp


Dokumentation

Saknas dokumentation av fastigheten helt eller behöver den uppdateras? En mycket viktig del i fastighetsskötarens vardag är att ha korrekt information till hands när problem väl uppstår. Ofta finns handlingar från fastighetens uppförande med ändringar som inte alltid är aktuella. Detta kan leda till olyckor och problem i fastigheten som är svåra att låta åtgärda, vilket i sin tur kan ge fastigheten dålig status.
Vi skapar ny och/eller uppdaterar befintlig dokumentation, såsom driftkort, elscheman och ritningar.

Fastighetsservice

Teckna avtal med oss för löpande underhåll av allt inom fastigheten. Vi upptäcker eventuella problem i tid och åtgärder kan utföras under kontrollerade former med minsta möjliga störning för hyresgästerna.

Projektering

Vi projekterar och ritar installationer för fastigheter. Inga jobb är för små eller stora.

Samordning

Vi åtar oss gärna att samordna dina installationer vid nybyggnation eller ombyggnation.