Q Teknik AB  arbetar med energiberäkningar, tekniska installationer och service i fastigheter.

En stor del av verksamheten behandlar ventilationssystem med tillhörande styr- och reglerteknik. Vi utför även energioptimering av fastigheter och lämnar åtgärdsförslag i olika prisnivåer och låter dig besluta vilken nivå som passar just din fastighet.

Vi projekterar och ritar lösningar för fastigheter, allt från enkla installationer till byte av hela anläggningen; komplett med driftkort och övervakning.

Kontakta oss när du vill sänka dina energikostnader, göra nyinstallationer eller ombyggnationer i din fastighet.